Zespół

Aktualnie zespół osób zaangażowanych w realizację zadań inicjatywy DOMESTIC współtworzą:

Jerzy Wtorek

prof. Jerzy Wtorek

kierownik zespołu

Jacek Rumiński

dr inż. Jacek Rumiński

z-ca kierownika koordynator ICT

Adam Bujnowski

dr inż. Adam Bujnowski

koordynator ds. elektroniki

Mariusz Kaczmarek

dr inż. Mariusz Kaczmarek

koordynator ds. organizacyjnych

mgr inż. Krzysztof Kudlak

dr inż. Artur Poliński

st. tech. Andrzej Galikowski

mgr inż. Łukasz Markiewicz

mgr inż. Piotr Kościński

mgr inż. Jędrzej Nowak

mgr inż. Tomasz Kocejko

mgr inż. Arkadiusz Paliński

mgr inż. Anna Meresta

Pracowali z nami

Pracując dynamicznie nad rozwiązaniami w tak interdyscyplinarnej dziedzinie mieliśmy

zaszczyt współpracować z następującymi osobami.

prof. Renata Kalicka

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

dr inż. Grzegorz Jasiński

Studenci w projekcie

Szczególnie dziękujemy wszystkim studentom wszystkich poziomów studiów, którzy z nami

współpracowali lub współpracują dla potrzeb realizacji celów inicjatywy DOMESTIC.

Wśród nich, pragniemy szczególnie wyróżnić osoby przedstawione poniżej.

karol koronowicz

inż. Karol Koronowicz

student Politechniki Gdańskiej

pawel teklinski

inż. Paweł Tekliński

student Politechniki Gdańskiej

artur jarzynka

inż. Artur Jarzynka

student Politechniki Gdańskiej