Kontakt

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prof. zw. PG

Koordynatorzy:
dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG
dr inż. Adam Bujnowski
dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. PG

Pozostali członkowie zespołu:
dr hab. inż. Renata Kalicka, prof. nadzw. PG
dr inż. Artur Poliński
dr inż. Grzegorz Jasiński
dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG
st. tech. Andrzej Galikowski
mgr inż. Krzysztof Kudlak
mgr inż. Piotr Kościński
mgr inż. Mariusz Madej
mgr inż. Anna Meresta
mgr inż. Jędrzej Nowak
mgr inż. Arkadiusz Paliński

oraz doktoranci Katedry Inżynierii Biomedycznej.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Katedra Inżynierii Biomedycznej

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland

tel: (48) 58 347 13 84,
tel: (48) 583472785, fax: (48) 583471757

email: domestic@biomed.eti.pg.gda.pl

http://www.biomed.gda.pl


Wyświetl większą mapę