Poprzedni produkt
Testy
prototypu

eNarzuta

Umożliwia osobom cierpiącym z powodu chorób serca na lepsze, nieuciążliwe monitorowanie stanu swojego zdrowia.

Materiały do pobrania

Prezentacja produktu (PDF)

Dla kogo?

Dla opiekujących się lekarzy, poprzez dostarczenie nowej, dodatkowej informacji w sposób nieuciążliwy dla osoby monitorowanej oraz umożliwiający każdorazowo poprawne przeprowadzenie badania.
E-narzuta umożliwia monitorowanie aktywności i akcji serca w czasie snu, odpoczynku w fotelu, pracy przy biurku komputerowym bez konieczności doczepiania do ciała elektrod .

Jak działą enarzuta

Jak?

Oprogramowanie klienta umożliwia odbiór, wizualizację i utrwalenie (w bazie danych) informacji odbieranych lokalnie od oprogramowania kontrolno- pomiarowego (śledzenie pomiarów, alerty) lub pośredniczącej stacji centralnej. Na podstawie otrzymanych parametrów pomiarowych oprogramowanie oblicza parametry istotne diagnostyczne.

Urządzenie nie wymaga od monitorowanej osoby jakiejkolwiek obsługi. Pożądana informacja zbierana jest w sposób bezkontaktowy i nie wymagający nakładania czujników. Wymagane jest jedynie używanie mebla, na którym rozłożona została narzuta. Zbierane dane są przesyłane bezprzewodowo do komputera nadrzędnego. Zebrane dane nie „znikają”, a co więcej pozwalają na przeprowadzenie złożonych analiz w celu pozyskania dodatkowej wiedzy.

Poza przetwarzaniem EKG narzuta wyposażona jest w dwusektorowy, ciśnieniowy czujnik położenia osoby siedzącej. Wartości pomiarowe wskazują na aktywność fizyczną osoby siedzącej i są raportowane do stacji nadzorującej.

Pozwalają także oszacować aktywność ruchową (AR) badanej osoby i wyznaczyć współczynnik wiarygodności pomiarów (XR). Proponowane rozwiązanie umożliwia wczesne wykrywanie stanów zagrożenia osób cierpiących na schorzenia serca i przejawiające się w postaci dodatkowych pobudzeń, tachykardii, bradykardii lub arytmii. Stany takie bardzo często są zwiastunem zagrażających życiu incydentów.

Zainteresowany produktem?

Kontakt z twórcami produktu
Poprzedni produkt