Następny produkt
Produkt
gotowy

e-dmuchawka

e-Dmuchawka to rozwiązanie innowacyjne mające na celu uatrakcyjnienie procesu ćwiczeń logopedycznych oraz rehabilitacji po niedowładach twarzy poprzez kontrolowane i monitorowane ćwiczenia oddechowe. System wspomagania aparatu mowy złożony z e-Dmuchawki, gier terapeutycznych oraz oprogramowania terapeuty.

Rozwiązanie gotowe do komercjalizacji - zapraszamy do współpracy. Zainteresowane firmy/osoby prosimy o kontakt

Co to?

System wykorzystuje mikrofon (lub dedykowane urządzenie pomiarowe „eDmuchawka”), oprogramowanie kontrolno-sterujące oraz gry komputerowe dostępne poprzez serwis internetowy. Ćwiczenia mogą być zatem prowadzone w formie terapii w gabinecie specjalisty lub w formie gier w domu. Trudność pracy z dziećmi polega na tym, że terapia mowy wymaga współpracy oraz systematyczności od wczesnych lat dziecka.

Po co?

Uważamy, że elektroniczna dmuchawka może znacząco wspomóc terapię mowy (zarówno dzieci jak i dorosłych). Prace nad kontrolowaniem oddechu oraz właściwym treningiem aparatu mowy podlegają monitoringowi przez terapeutę, który może śledzić postępy pacjenta/ucznia. E-dmuchawka może być rozbudowywana o szereg różnych gier, dzięki którym proces terapeutyczny nie stanie się w szybkim czasie nudnym, jak to ma miejsce w przypadku dostępnych na rynku pomocy logopedycznych (np. dmuchanie kulek przez słomki, utrzymywanie piłeczki nad powierzchnią fajki).

Ćwiczenia aparatu mowy nie ograniczają się jedynie do dzieci, lecz przydatne są również w terapii i diagnostyce osób dorosłych, w tym starszych. Jest to szczególnie istotne w przypadku rehabilitacji osób po udarze, gdzie często pojawiają się problemy aparatu mowy. Platforma eDmuchawka – ze specjalnie dobranymi programami – może być również wykorzystywana jako element systemu detekcji zagrożeń wystąpienia udarów czy chorób serca.

What is the essence of a solution?

Na istotę rozwiązania wpływają następujące elementy: – możliwość budowania dowolnych i atrakcyjnych gier dla pacjenta/ucznia, dzięki czemu proces terapeutyczny nie staje się nudny, – możliwość śledzenia przez terapeutę różnych parametrów procesu terapeutycznego dla poszczególnych pacjentów/uczniów, np. opis statystyczny czasu ćwiczeń w danym okresie, wartości parametrów opisujące proces dmuchania (intensywność, czas, modulacja, itd.), – nowe wykorzystanie terapeutyczne dostępnych urządzeń, dzięki czemu pacjent/uczeń może ćwiczyć w domu, szkole i gabinecie logopedy/terapeuty.

Zainteresowany produktem?

Kontakt z twórcami produktu
Następny produkt