Prototypy udostępnione do użytku domowego

Ruszyła faza badań prototypów w warunkach domowych przez osoby prywatne. Osoby to tej fazy wdrożeniowej projektu zostały wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Sukcesywnie przekazywane są do używania kolejne prototypy urządzeń i oprogramowania. Są to m.in.:

1. iWaga,

2. SleAp,

3. eDmuchawka,

4. Oprogramowanie eDemencja.