Wdrożenia – ogłoszenie o naborze chętnych

Inicjatywa DOMESTIC ogłasza nabór chętnych do udziału w testach prototypów urządzeń opracowanych w projekcie „Domowy asystent osób starszych i chorych”.

Do testów udostępnione zostaną następujące urządzenia:

  1. Monitor bezdechu sennego – SleAp,
  2. Waga z funkcjami diagnostycznymi – iWaga,
  3. System do treningu przeciwdziałającego postępującej demencji – eDemencja,
  4. Urządzenie do kontroli wydechu – eDmuchawka.

Zgłoszenia z uzasadnieniem należy przesyłać na adres: domestic@biomed.eti.pg.gda.pl do dnia 20 września do godziny 23.59.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru i procedury testów.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wyłonione osoby, które wezmą udział w testowaniu prototypów.