Konferencja podsumowująca 28.02.2014

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą realizację Projektu „Domowy asystent osób starszych i chorych”

Rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa

28.02.2014 r.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2

Program konferencji

Na Konferencji prezentowane będą zagadnienia związane ze wspomaganiem form aktywnego i zdrowego starzenia się z punktu widzenia zarówno rozwiązań instytucjonalnych jak również możliwości współczesnej techniki, w szczególności rozwiązań z branży ICT.

Zaprezentowane zostaną rezultaty prac nad platformą do wspomagania osób starszych lub przewlekle chorych w warunkach domowych – DOMESTIC.

 

Jest to modularny system domowego asystenta osób starszych i chorych z wykorzystaniem sieci sensorowych i centralnej stacji komputerowej do monitorowania stanu zdrowia podopiecznego z możliwością kontaktu z otoczeniem (rodzina, służba zdrowia, sąsiedzi) w przypadkach wymagających interwencji, w sytuacji zagrożenia życia.

 

Opracowana platforma umożliwia integrację wielu funkcjonalnych i dedykowanych określonym grupom odbiorców podsystemów, w zakresie zależnym od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, zagrożenia nagłymi incydentami chorobowymi, stopnia samodzielności oraz podatności na depresję, demencję i inne choroby ograniczające samodzielność.

Innowacyjne rozwiązanie składa się z systemu centralnego oraz podsystemów sprzętowo-programowych dla dedykowanych grup docelowych. Przykładowymi odbiorcami mogą być osoby z problemami kardiologicznymi, osoby zagrożone udarem, osoby cierpiące na bezdech senny, osoby dotknięte astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, osoby z objawami demencji starczej.

Części składowe platformy DOMESTIC – które będzie można obejrzeć i przetestować:

 1. Pathmon – Urządzenie do wspomagania procesu monitorowania osób z upośledzoną czynnością układu krążenia w warunkach domowych.
 2. SleAp – Urządzenie do wspomagania procesu monitorowania osób z bezdechem sennym w warunkach domowych.
 3. I-Waga – urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi.
 4. Narzuta diagnostyczna – monitor aktywności i pobudzeń serca.
 5. Bezpieczna wanna – system wspomagający proces kąpieli i reagujący na zdarzenia potencjalnie niebezpieczne w trakcie kąpieli.
 6. Elektroniczna dmuchawka (e-dmuchawka) – urządzenie i platforma wspomagająca prowadzenie terapii mowy.
 7. HARN (Human Assistive Remote Navigator) – uniwersalny pilot wyposażony w moduły diagnostyczne.
 8. Mapy aktywności – metoda analizy i wizualizacji zdarzeń domowych.
 9. Demencja – platforma wspomagająca trening umysłowy osób zagrożonych postępującą demencją starczą.

 

Wybrane moduły zostały już nagrodzone na targach MTG Technicon Innowacje w Gdańsku oraz MTP Salmed 2012 w Poznaniu. Są to:

 1. Elektroniczna dmuchawka – system wspomagający terapię mowy: ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2010, Złoty Medal MTP (Złoty Eskulap) SALMED2012;
 2. System rozpoznawania kolorów dla osób z zaburzeniami postrzegania barw: SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2010;
 3. HARN – uniwersalny pilot z medycznymi modułami diagnostycznymi: ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011;
 4. I-Waga – urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi: SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2011, Złoty Medal MTP(Złoty Eskulap) SALMED 2012;
 5. Narzuta diagnostyczna – monitor aktywności i pobudzeń serca: SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2012;
 6. DOMESTIC – platforma do wspomagania osób starszych lub przewlekle chorych w warunkach domowych: SREBRNY MEDAL INNOWACJE 2013.

Przedstawiany system został opracowany w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3.1 – „Domowy asystent osób starszych i chorych”.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Materiał o projekcie DOMESTIC w Dzień Dobry TVN

Mobilny monitor pracy serca, i-waga, e-wanna czy też specjalna narzuta na fotel, która czuwa nad stanem pacjenta – to tylko niektóre spośród produktów powstałych w ramach projektu „DOMESTIC – domowy asystent osób starszych i chorych”. Prace nad nim trwają w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. To bardzo ważny projekt, bowiem szacuje się, iż w 2052 roku co drugi mieszkaniec Ziemi będzie liczył 65 lat. Istotne badania z dziedziny medycyny trwają także w Centrum Nanotechnologii PG wyposażonym w specjalistyczny sprzęt do badań na poziomie atomu. Interesujący materiał na temat obu projektów przygotowała telewizja TVN. Zobacz film.