Sukces na targach Technicon Innowacje 2011

Po raz kolejny wzięliśmy udział w targach „Technicon Innowacje 2011″, które odbyły się w dniach 27-28 października 2011, na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich. Za prezentowane rozwiązania innowacyjne otrzymaliśmy medale:srebrny za I-Wagę – urządzenie wspomagające proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi oraz złoty za HARN – uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi. Więcej informacji o nagrodzonych produktach w sekcji poświęconej produktom opracowanym w projekcie „DOMESTIC”