Best Paper Award

W czasie konferencji IEEE Human System Interaction 2010 przyznano zespołowi Katedry Inżynierii Biomedycznej w składzie Jacek Rumiński, Jerzy Wtorek, Joanna Rumińska, Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski, Tomasz Kocejko, Artur Poliski nagrodę Best Paper Award za artykuł i prezentację zatytułowaną Color transformation methods for dichromats.

Prace opisane w artykule zrealizowano w ramach projektu DOMESTIC – Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.