Start

Zadaniem inicjatywy DOMESTIC jest opracowywanie rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie w celu wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa. Efektem prac powinny być nowe rozwiązania organizacyjne, opracowane prototypy urządzeń i oprogramowania przygotowane do komercjalizacji i wdrożenia przez współpracujące firmy, instytucje oraz organizacje.

wizytowka_POIG_domestic


 Grupą docelową w zakresie przygotowywanych rozwiązań są osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby o ograniczonej mobilności, osoby poszukujące bezpieczeństwa w zakresie własnego zdrowia jak i zdrowia najbliższych, osoby pragnące poprawić jakość własnego życia oraz życia osób z ich otoczenia, itp. Ważną grupę odbiorców tworzą zarówno specjaliści w zakresie opieki zdrowotnej czy społecznej jak również opiekunowie nieformalni, do grona których można zaliczyć m.in. krewnych, przyjaciół, sąsiadów, woluntariuszy, itd.

Inicjatywę DOMESTIC rozpoczęto wraz z realizacją projektu finansowanego ze źródeł Funduszy Strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Domestic – domowy asystent osób starszych i chorych”.

W celu utrwalania efektów tego projektu oraz rozszerzania i rozwoju tej ważnej tematyki przygotowywane będą kolejne projekty, których efekty będą opisywane na stronie domowej inicjatywy DOMESTIC.

w latach 2009 – 2013 prace są współfinansowane z Europejskiego
Funduszu rozwoju regionalnego

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektu i inicjatywy DOMESTIC obejmują interdyscyplinarny obszar nauki. Znajomość potrzeb i wymagań grup docelowych umożliwia opracowywanie nowych rozwiązań z wykorzystaniem technologi informatycznych, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, mechaniki oraz innych dyscyplin nauk technicznych.

Opracowywane rozwiązania z udziałem przedstawicieli grup docelowych będą przygotowywane w celu ich komercjalizacji przez jednostki, które wykażą odpowiednie zainteresowanie do rzeczywistego wdrożenia produktu. Dzięki temu, oprócz opracowywania nowych rozwiązań ważnym elementem będzie stymulacja innowacyjności w dziedzinie gospodarki dla potrzeb tak ważnego obszaru jak zdrowie i dobra kondycja osób, szczególnie tych, wymagających wsparcia.

Celem prac jest również eliminacja barier jakie powstają dla osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, osób o ograniczonej mobilności, osób o ograniczonej lub innej percepcji oraz wszystkich tych, którzy odkrywają bariery jakie dzielą ich od społeczeństw. Przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób jest również możliwe z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych.